Uchwałą   2/05/2019  Oddział włączył się do aktywnych działań wpierających program pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Specjalnie do tego celu został wydzielony pokój dyżurny do całodobowego użycia w dyspozycji koordynatora działalności programowej

Kontakt z koordynatorem    Ryszard Radke   tel 606 990 960

Miejsce spotkań - siedziba Oddziału w Szczecinie ul. Dworcowa 6

 

informacja o działalności