IV etap eliminacji miejskich OMTTK

Małopolska i Polska

Małopolska

SP- rozdział w Kanonie Krajoznawczym Polski

GM- SP+ Przewodnik Demart

SPG- SP+GM+ mapa BIK

Polska:

SP- UNESCO+ Polskie Pomniki Historii

GM- SP+  Parki Narodowe

SPG- Kanon Krajoznawczy Polski


III etap eliminacji miejskich OMTTK

 Szczecin

Szkoły podstawowe

 -Szlak miejski (czerwony)-całość: znajomość obiektów i podstawowych widomości z nimi związanych i w nim zawartych(m.in. ważniejsze daty) ,

rozpoznawanie obiektów na fotografiach

 Gimnazja  zakres SP oraz

Złoty Szlak w Szczecinie

Szkoły ponadgimnazjalne   zakres GM oraz

Pomniki i tablice Śródmieścia

 

Zalecana literatura

mapa-folder Szczecin-miejski szlak turystyczny PTTK

"Przewodnik po Szczecinie"-wyd. "13 Muz"

inne , dowolne współczesne przewodniki po Szczecinie

 

Zakres materiału województwo zachodniopomorskie

 

Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego, red. M Duda, T. Duda, R. Śledziński

Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego. przewodnik dla dociekliwych, Praca zbiorowa pod red. Z. Głąbińskiego

Kanon Krajoznawczy Polski, wyd. PTTK "Kraj"

- cały rozdział poświęcony województwu zachodniopomorskiemu

 

Uczestników obowiązuje znajomość mapy: miejscowości, obiekty itp. z w/w zakresu, podział na mapie na powiaty.