UWAGA: od 2014 roku obowiązuje nowy regulamin OMTTK

Zmiany wprowadzone do regulaminu są następstwem uwzględnienia propozycji zgłaszanych po eliminacjach wojewódzkich, dyskusji z uczestnikami i opiekunami obecnymi na Finale Centralnym XLII OMTTK PTTK w Barlinku.

Wśród najważniejszych zmian w zapisach regulaminu i załączników znalazło się:

  1. Wydłużenie czasu na przeprowadzenie II etapu Turnieju do 15 kwietnia.
  2. Ustalono zasady wyłaniania zespołów na wolne miejsca w finale centralnym w przypadku, gdy brak jest zgłoszeń w danej kategorii ze wszystkich województw – losowanie spośród zespołów, które zajęły II miejsca w eliminacjach wojewódzkich.
  3. Wprowadzono zapis dotyczący reprezentowania szkoły wyłącznie przez jej uczniów. Uczniowie różnych szkół mogą natomiast reprezentować koła, kluby działające np. przy domach kultury czy przy danej szkole.
  4. Wprowadzono zapis o obowiązku obecności opiekuna zespołu na każdym etapie.
  5. Zmieniono wzór obliczania punktów turniejowych za marsz na orientację. Zmiana polega na tym, że 100 punktów uzyskuje jedynie zespół, który pokonał trasę bezbłędnie. Zwycięstwo, ale z dorobkiem punktów karnych oznacza odpowiednio mniejszą liczbę punktów przeliczeniowych.
  6. Na rowerowym torze przeszkód: wprowadzono nowe przeszkody, dano możliwości modyfikowania wszystkich przeszkód oraz budowania innych przeszkód, pod warunkiem zamieszczenia stosownych zapisów w komunikacie poprzedzającym odpowiedni etap.
  7. Ujednolicono obliczanie punktów za posiadanie odznak turystycznych w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej. Zniesiono ograniczenia czasowego przy punktowaniu odznak w klasyfikacji zespołowej.
  8. Wprowadzono zapisu o karze punktowej za niedostarczenie karty zespołu podczas III i IV etapu.
  9. Dokonano poprawek stylistycznych oraz redakcyjnych.