Nowy rok szkolny 2018/19 przyniósł nowe propozycje  udziału w konkursach tematycznych organizowanych przez Oddział Zachodniopomorski PTTK.

Dotychczasowe konkursy - Krasomówczy i Poznajemy Ojcowiznę bez zmian - informacje i regulaminy w dalszych zakładkach

OMTTK - etap miejski w Szczecinie stał się częścią ogólnodostępnych, niezależnych konkursów  opracowywanych we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym  i Uniwersytetem Szczecińskim

- Drużynowych Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Marszach na Orientację i Topografii o Puchar Polski Młodzieży w MnO - patrz regulamin

https://www.google.com/search?q=dru%C5%BCynowe++mistrzostwa+pomorza+zachodniego&;ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

- Wojewódzkiego Konkursu Pierwszej Pomocy i Przepisów Ruchu Drogowego - regulamin

- Olimpiady Krajoznawczej Województwa Zachodniopomorskiego

Uczestnicy - uczniowie z terenu województwa zachodniopomorskiego mogą startować w wybranych przez siebie konkursach , a szkoły z terenu miasta Szczecin wziąć również udział w czteroetapowym OMTTK. Punkty zdobyte w pojedynczych konkursach automatycznie są zapisywane na koncie OMTTK. Wydzielenie części indywidualnej i zespołowej pozwala na lepszą ocenę wiedzy uczestników podczas testów oraz kształtuje umiejętność pracy w zespole.

Konkursy rozgrywane są w 3 kategoriach szkół: podstawowych, gimnazjów i średnich. Każda szkoła/ lub klub może wystawić max. 3 zespoły 3-osobowe.

Udział zespołów należy wcześniej zadeklarować na formularzu zgłoszenia. (wzór).Szczególowe informacje i zasady punktacji zostaną podane w Regulaminach konkursów.

Terminy poszczególnych konkursów:

17.11.2018 - Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w Marszach na Orientację

05.01.2019 - Konkurs Pierwszej Pomocy i Przepisów Ruchu Drogowego

20.02.2019 - tylko OMTTK - krajoznawstwo Podlasia i Polski, regulaminy odznak, historia PTTK

16.03.2019 - Olimpiada Krajoznawcza Województwa Zachodniopomorskiego

29.03.2019 - uroczyste podsumowanie konkursów

Planujemy również przeprowadzenie konkursu wiedzy o Szczecinie - od roku 1630 do wybuchu II wojny Światowej ( w grudniu b.r.)