W najbliższy piątek 2 marca 2018 r. przypada 100. rocznica urodzin Wojciecha   L i p n i a c k i e g o   (1918-1996) – Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa, Członka Honorowego PTTK, patrona Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Szczecinie, autora wielu artykułów i przewodników turystycznych, miłośnika Kniei Bukowej. Zapraszam serdecznie w imieniu Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK oraz Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK na:

1)  Spotkanie wspomnieniowe o p. Wojciechu. Postać tę przybliży nam kol. Ryszard Kotla. Mile będą widziane pamiątki związane z tą postacią (np. zdjęcia). Regionalna Pracownia Krajoznawcza im. Wojciecha Lipniackiego w Szczecinie

ul. Dworcowa 6.  Piątek 2 marca 2018 r.  godz. 18.oo

2) Odwiedzenie grobu Wojciecha Lipniackiego na Cmentarzu Centralnym. Sobota 3 marca 2018 r. - zbiórka o godz. 12.oo na parkingu w pobliżu (ostatniej) IV Bramy przy ul. Ku Słońcu. Wspólne przejście do grobu w kwaterze 113a–5-26.