Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14 maja odszedł na wieczną wędrówkę  nasz kolega, wspaniały turysta i pedagog Olgierd Wacławik

Ostatnie pożegnanie w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w poniedziałek 20 maja o godz. 14.15

Z uwagi na istniejące zainteresowanie przeprowadzeniem kolejnej edycji turnieju OMTTK, Zarząd Oddziału prosi o zgłaszanie swoich kandydatur do biura Zarządu w terminie do 15 maja 2019 roku

Uchwałą Zarządu został powołany Szczeciński Klub Turystyki Kwalifikowanej przy Oddziale Zachodniopomorskim PTTK.

 

image001

 

 

Jak się zapisać

działalność klubu

informacja o opiekunie klubu

zgoda prezydenta na używanie herbu Szczecina

W dniach 5-7 kwietnia odbywał się etap wojewódzki XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Cedyni.

Udział wzięło 19 drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej współorganizatorów i sponsorów zostały przeprowadzane konkurencje teoretyczne i praktyczne, związane z uprawianiem turystyki.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten konkurs , a w szczególności Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Nadleśnictwom z Chojny i Mieszkowic, Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie, Urzędowi Miasta w Cedyni, pracownikom Muzeum w Siekierkach i Gozdowicach.

Najlepsze drużyny 3-osobowe z poziomów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych wezmą udział w etapie centralnym turnieju w Augustowie.

Oczywiście życzymy im sukcesów w trudnej rywalizacji.

A oto wyniki, na które zapewne czekacie:

szkoły podstawowe            indywidualne    zespołowe

gimnazja                           indywidualne    zespołowe

szkoły ponadgimnazjalne    indywidualne   zespołowe

Uchwałą   2/05/2019  Oddział włączył się do aktywnych działań wpierających program pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Specjalnie do tego celu został wydzielony pokój dyżurny do całodobowego użycia w dyspozycji koordynatora działalności programowej

Kontakt z koordynatorem    Ryszard Radke   tel 606 990 960

Miejsce spotkań - siedziba Oddziału w Szczecinie ul. Dworcowa 6